donderdag 9 augustus 2007

Wat is een koopsom?

Met een koopsompolis kunt u fiscaal voordelig uw pensioen aanvullen. U betaalt eenmalig premie: de koopsom. Aan het einde van een door u bepaalde looptijd, bijvoorbeeld als u met pensioen gaat, komt een geldbedrag (het lijfrentekapitaal) beschikbaar. Met dit bedrag kunt u een uitkerende lijfrente aankopen.

Robein Leven heeft een aantal aantrekkelijke oplossingen, waarmee u nu uw financiële toekomst veiligstelt.

Belangrijke punten van de vergelijker

Enkele belangrijke punten van onze koopsom vergelijker:


- We leveren u een objectieve vergelijking van koopsommen zodat niet alleen de zichtbare kosten van de koopsom maar alle kosten van een koopsom worden meegenomen.

- U kunt op de site kijken of een koopsom voor uw situatie inderdaad het juiste product is.

- We vergelijken koopsommen uit een aanbod van 20 koopsommen producten en niet alleen op de rendement maar ook op de kwaliteit van de koopsom.

- Volledig onpartijdig koopsom advies.

- U krijgt professionele begeiding in het koopsom aanschafproces tot aan de geldoverdracht van de koopsom.

- Uitleg over verschillende vormen en soorten van koopsommen, de fiscale aspecten van koopsommen, begrippen rond de koopsom, veel gestelde vragen m.b.t. koopsommen en links naar organisatie betrekking hebbend op koopsommen.

Twee soorten: garantiekoopsom of een beleggingskoopsom

De markt onderscheidt twee soorten koopsommen: de garantiekoopsom en de beleggingskoopsom. Kiest men voor een lijfrenteverzekering waarbij de verzekeraar op voorhand garandeert wat op termijn het lijfrentekapitaal wordt, dan heeft u te maken met een zgn. garantiekoopsom. De kapitaalsopbouw is dan sterk gerelateerd aan de rentestand. Kiest men voor een lijfrenteverzekering waarin de koopsom (na aftrek van kosten) kan worden belegd, dan heeft u te maken met een beleggingskoopsom. Bij deze lijfrentevorm geeft de verzekeraar een prognose van het uiteindelijk op te bouwen lijfrentekapitaal. Let wel, het te behalen eindkapitaal staat dan niet vooraf vast, maar is afhankelijk van het te behalen beleggingsrendement.Uitkering bij overlijden

Een eventuele uitkering bij overlijden vóór de einddatum (waarop het lijfrentekapitaal ter beschikking komt) is een aspect waarop koopsommen van elkaar verschillen. Er kunnen drie vormen koopsommen worden onderscheiden.


Koopsom bij leven

Als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden, vervalt de verzekering en worden er geen uitkeringen gedaan. De nabestaanden kunnen geen enkele aanspraak maken op een kapitaal. Uitgekeerd wordt er dus slechts bij in leven zijn op de einddatum.


Koopsom bij leven met restitutie bij overlijden

Als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden, keert de verzekeringsmaatschappij de ingelegde koopsom (garantiekoopsom) of een bepaald percentage van de opgebouwde waarde (beleggingskoopsom) uit. Dit percentage bedraagt veelal 90 of 110 %.


Koopsom voor de gemengde verzekering (alleen bij een garantiekoopsom)


Als de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering komt te overlijden, keert de verzekeringsmaatschappij het gehele gegarandeerde bedrag uit dat de begunstigde aan het einde van de looptijd van de verzekering zou hebben ontvangen.


Bron: Independer.nl